Coneixement de la indústria

Notes de residus de cuina

2019-01-23

Es recomana que només es posin residus d'aliments orgànics amb major contingut d'aigua al dispositiu de residus d'aliments per minimitzar l'entrada de residus inorgànics a l'oleoducte.

 

El maneig de grans quantitats de residus d'aliments o residus d'aliments durs (com ara ossos) ha d'estar encès i introduir-se a les escombraries per reduir la possibilitat que el tall estigui atrapat.

 

No tanqui l'aigua immediatament després de la destrucció dels aliments. El residu d'escombraries triturado ha de tenir un cert flux d'aigua per a la rentada de la canonada.

 

El cortador del dispositiu d'eliminació d'aliments està enganxat i el interruptor de protecció contra sobrecàrrega està desconnectat. El material estranger enganxat al capçal de la cort ha de ser netejat primer i, a continuació, s'ha de prémer l'interruptor de restabliment. No utilitzeu l'interruptor de restabliment de manera contínua per a les fuites d'aigua.


0574-56585175
sales@nbsuoken.com